ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร

ถังฉีดกาว, ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร, ออกแบบระบบลำเลียง : ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.ถังฉีดกาว  


ระบบลำเลียง ดูเพิ่มเติม คลิก
1. ระบบลำเลียงโดยสายพาน (Belt Conveyor) ระบบลำเลียง จะถูกออกแบบตาม Capacity ที่ต้องการขนถ่าย และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ จะถูกเลือกให้ตรงตามวัสดุที่ต้องการลำเลียงและพื้นที่หน้างาน
2. ระบบลำเลียงโดยโซ่ (Chain Conveyor)ระบบลำเลียง จะถูกออกแบบตาม Capacity ที่ต้องการขนถ่าย และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ จะถูกเลือกให้ตรงตามวัสดุที่ต้องการลำเลียงและพื้นที่หน้างาน

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  brandexdirectory.comรับปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย


-ระบบลำเลียงและขนถ่ายวัสดุ (CONYEYOR SYSTEM)I


-แขนกลสำหรับช่วยในการยกและประกอบ (BALANCER)


-เครื่องล้างภาชนะ (WASHING MACHINE)


-เครื่องจักรในไลน์ผลิตอาหาร (FOOD PROCESS MACHINE)


-เครื่องจักรตามแบบหรือออกแบบเฉพาะงาน (SPECIAL MACHINE)


-งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส (FABRICATION WORK)


-ชิ้นส่วนและอะไหล่งาน (MACHINE)


-ระบบไฟฟ้าทั้งกำลังและควบคุม


บริษัท ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรียกสั้นๆ ว่า ดี แมค


OUR BUSINESS ACTIVITY ผลิตภัณฑ์ของบริษัท


FOOD & BEVERAGE INDUTRY อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม


shrimp - Prawn -Squid Processing กระบวนการแปรรูปกุ้ง ปลาหมึก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง


Fish Processing (Canning & Frozen) กระบวนการแปรรูปปลา (ปลาแช่แข็ง,ปลาในกระป๋องทุกชนิด


Poetry - Meat-Pork Processing กระบวนการแปรรูปไก่ เป็ด หมู


Vegetable & fruit Processing กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้


Liquid Food Processing-Beverage-Tank กระบวนการผลิต เครื่องดื่มและอาหารเหลว ,ถังผสม,ถัง,เก็บสแตนเลส


Snack Food-Confectionery-Bakery-Biscuit- กระบวนการผลิตอาหารขนมขบเคี้ยว ขนมทอดกรอบ อบกรอบ ฯลฯ


water-Jelly etc.


Value Added Processing กระบวนการผลิตอาหารที่มีมูลค่า เพิ่ม เช่น ติมซำ เป็นต้น


Process Conveyor for Food Industry ระบบลำเลียงในกระบวนการแปรรูปอาหาร


Turkey Project for All Kind of food Processing กระบวนการผลิตอาหารอื่นๆ


OTHER NON-FOOD INDUSTRY อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร


Machine & Material Handling for every industry ครื่องจักรและไลน์การประกอบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆทุกอุตสาหกรรม


Consumer Product Industry อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภค เช่น แชมพู ยาสระผม สบู่


Cosmetic Industry อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์


CONVEYOR SYSTEM & Material HANDLING EQUIPMENTS ระบบลำเลียงและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ


FRYER-BREADER - BATTERING MACHINCE เครื่องทอดอาหารแบบต่อเนื่องและเครื่องจักรในไลน์ทอด


Gas & Electricity ชนิด แก๊ส และไฟฟ้า


WASHING MACHNIE เครื่องล้างภาชนะทุกประเภท


Basket ,Tray, Crate, Bin, Part ตะกร้า , ถาด ,ลัง,กระบะ ,เชียง,ชิ้นส่วน


Oven-Dryer-Cooling Tunnel-Powder Mixer-Meat Mixer-Equipment


เตาอบ ตู้อบ อุโมงค์เย็น เครื่องผสมอาหารผงหรือแป้ง เครื่องผสมเนื้อสัตว์กับผัก  และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อ่างล้างมือ โต๊ะทำงาน


CUSTOMIZED MACHINES AND ALL KIND  OF AUTOMATION SYSTEM


เครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษใช้เฉพาะงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต และควบคุมอัตโนมัติทุกประเภท


สนใจติดต่อ
ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
199 /1820 หมู่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +666 3 237 6595,+662 360 4124
โทรสาร : +662 360 4124
อีเมลล์ : demachanical@gmail.com
เว็บไซต์ ออกแบบแขนกล : demach.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *